งานอะไรที่ไหน

ความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของคุณ

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ร่างขึ้นโดย Job Seeker Pty Ltd (“Jora”) Jora เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และดำเนินกิจการของเว๊บไซต์ตามที่อยู่ jora.com (ครอบคลุมทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ แท๊ปเล็ต และแอพ รวมถึงที่อยู่โดเมนย่อยทั้งหมด) (“เว็บไซต์”) คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ชี้แจงนโยบายปฏิบัติและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของเว็บไซต์

คำจำกัดความ

นิยามที่ใช้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้:

 • การอ้างอิงใด ๆ ก็ตามถึง “Jora”, “เรา”, และ “ของเรา” หมายรวมถึง Job Seeker Pty Ltd และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง;
 • “ผู้ลงประกาศ” หมายรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ลงประกาศสมัครงานบนเว๊บไซต์ของเรา หรือใช้เว็บไซต์เพื่อสรรหาผู้สมัครสำหรับตำแหน่งงาน;
 • “ผู้สมัคร” หมายรวมถึงผู้ใช้เว๊บไซต์ และ “สมาชิก” หมายรวมถึงผู้สมัครซึ่งลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์;
 • ผู้สมัคร ผู้ลงประกาศ และผู้ใช้ ซึ่งตกลงยินยอมรับข่าวสารที่เกี่ยวกับการสินค้า บริการของ Jora หรือข้อมูลที่เสนอบนเว็บไซต์ นิยามโดยรวมในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ว่า “ผู้เข้าชม”, “ผู้ใช้” หรือ “คุณ” ยกเว้นในกรณีที่บริบทหรือเนื้อหามีการอ้างอิงถึง ผู้สมัคร สมาชิก หรือ ผู้ลงประกาศ;
 • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล หรือ ความเห็นเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งข้อมูลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้; และ
 • “กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล” หมายถึง บทบัญญัติกฎหมายใด ๆ ก็ตามที่ครอบคลุม

การเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Jora

Jora เก็บข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ส่วนไหนของเว๊บไซต์ที่ถูกเข้าชมบ่อยทีสุด ความถี่ในการเข้าชม และระยะเวลาในการเข้าชม เราใช้ข้อมูลนี้โดยรวม ไม่ระบุถึงตัวตนผู้ใช้ และอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าชมเว๊บไซต์ Jora ของผุ้ใช้ การใช้ข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการการหางานและจัดหางานที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด

ที่อยู่ IP

เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Jora เก็บและรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณเพื่ออำนวยการวิเคราะห์หรือช่วยเหลือปัญหาหรือความติดขัดในบริการของเรา และเพื่อตรวจสอบการใช้งานของเว๊บไซต์

คุกกี้

Jora ใช้คุกกี้และแอปเพล็ตในการให้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์และการเสนอโฆษณาแก่ผู้สมัคร (ทั้งบนเว็บไซต์ Jora และเว็บอื่น) เพื่อให้เป็นไปตามความพึงพอใจส่วนตัวของคุณ คุกกี้และแอปเพล็ตนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ เช่น การใช้งานและข้อมูลคลิ๊ก เพื่อประมวลผลและเพื่อฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น เพื่อบันทึกข้อมูลค้นหาของคุณไว้ในโปรแกรมฟังก์ชัน ‘ผลค้นหา’

Jora ใช้คุกกี้และภาษาคำสั่งในแง่ของผู้ลงประกาศเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์, การตัดสินใจเชิงธุรกิจ, ช่วยในการรายงานความผิดพลาด และเพื่อทดสอบโปรแกรมฟังก์ชันใหม่ คุกกี้และภาษาคำสั่งดังกล่าวรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ เช่น การใช้งานและข้อมูลคลิ๊ก เพื่อประมวลผลและเพื่อฟีเจอร์ต่าง ๆ

หากคุณประสงค์ให้ปิดการใช้งานคุกกี้ในขณะที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ คุณสามารถเลือก "opt out" ด้วยการเปลี่ยนตัวเลือกส่วนบุคคลบนเบราว์เซอร์ของคุณ แต่การเปลี่ยนตัวเลือกนี้อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถเข้าชมบางส่วนของเว็บไซต์และอาจลดประสิทธิภาพการใช้บริการของ Jora

นอกเหนือจากที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว ในกรณีที่ผู้ใช้เข้าใช้โปรแกรมใช้งานบนมือถือ (“Jora Apps”) เราใช้เครื่องพัฒนาซอฟท์แวร์ (SDK's) และบริการจากผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของ Jora Apps รวมถึงติดตามข้อมูลการติดตั้ง app และข้อมูลใช้งาน ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการจัดการและการนำเสนอประกาศงานเพื่อติดตั้ง และ/หรือ การใช้งานของ Jora Apps ซึ่งจะปรากฏบนเว็บ/apps ของผู้ให้บริการภายนอกและมีขอบเขตเป้าหมายเพื่อการใช้งานของผู้ใช้

หากคุณต้องการ opt-out จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเพื่อการโฆษณา คุณสามารถเลือกตัวเลือก “จำกัดการติดตามโฆษณา” (ไปที่ การตั้งค่า > บริการ > โฆษณา) บนอุปกรณ์แอนดรอยด์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะ opt-out Jora และผู้ให้บริการภายนอกจะไม่ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในการแสดงประกาศงานกับคุณ แต่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจยังถูกใช้ประมวลผลโดย Jora ในการอื่น เช่น การคำนวณจำนวนผู้ใช้งาน การตรวจหาประกาศงานหลอกลวงและการแก้ไขระบบ

การประมวลผลโดยผู้ให้บริการภายนอก

Jora ใช้ประโยชน์จากการประมวลผลโดยบริษัทผู้ให้บริการภายนอกเพื่อประเมินการเข้าชมเว็บไซต์และการเข้าชมจากมือถือ เพื่อทำความเข้าใจความพึงใจของผู้ใช้ เราใช้รหัสติดตามในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของเว็บไซต์ตามที่บรรยายด้านล่างนี้

 • จำนวนหน้าเว็บที่เข้าชม (หรือจำนวนหน้าเว็บที่เปิดชม) บนเว็บไซต์;
 • จำนวนผู้เข้าชม;
 • ระยะเวลา (เฉลี่ย) ที่ผู้เข้าชมใช้งานบนเว๊บไซต์; และ
 • หน้าเว็บที่ผู้เข้าชมเข้าถึงเยอะที่สุด และหน้าเว็บที่ผู้เข้าชมออกจากเว็บมากที่สุด

ข้อมูลโดยรวมและที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้นี้ถูกเรียบเรียงและเสนอสู่ Jora เพื่อวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้โดยองค์กรสื่อและบริษัทวิจัยเพื่อการประเมินและเปรียบเทียบธุรกิจกับเว็บอื่น

การจัดเก็บข้อมูลของสมาชิก

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการของ Jora ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ และเป็นเหตุผลจำเป็นสำหรับสมาชิกในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ Jora

การลงทะเบียนสมาชิก

การเป็นสมาชิกช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ บริการ และฟีเจอร์อำนวยความสะดวกในการหางาน หากต้องการสมัครเป็นสมาชิก คุณต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เช่น ชื่อ และอีเมล คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเวลาโดยคลิ๊กไปที่หน้า ‘แก้ไขข้อมูลส่วนตัว’ จาก ‘งานของฉัน>บัญชีของฉัน’ บนเว็บไซต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะลบบัญชีของคุณทิ้งโดยส่งรายละเอียดมาที่เราผ่านฟอร์ม ติดต่อสอบถาม บนเว็บไซต์

Jora อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งการบริการของเรา ตัวอย่างเช่น Jora อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโปรไฟล์ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อคุณในการใช้งานในอนาคต อย่างไรก็ตามเราจะไม่เปิดใช้โปรไฟล์ (หรือบริการอื่น) โดยไม่ได้รับการยินยอมตกลงจากคุณ

คุณสามารถเข้าสู่ระบบสมาชิกเว๊บไซต์เราได้ผ่านล๊อกอินของระบบอื่นที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ (เช่น Google, Facebook, หรือ Apple) ในกรณีที่คุณล๊อกอินเข้าสู่ Jora ด้วยวิธีนี้ เราจะได้รับที่อยู่อีเมลของคุณจากระบบนั้น ๆ การดำเนินการและการจัดการข้อมูลของคุณจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้

Google, Facebook, หรือ Apple จะรู้ว่าเราได้รับอีเมลของคุณเมื่อคุณล๊อกอินเข้าสู่ Jora ด้วยล๊อกอินและรหัสผ่านที่คุณใช้กับระบบนั้น ๆ เราไม่แชร์ข้อมูลของคุณให้ใครซึ่งนอกเหนือจากข้อมูลที่ใช้ล๊อกอิน

ระบบแจ้งเตือนงานใหม่ทางอีเมล

ระบบแจ้งเตือนงานใหม่ทางอีเมลเป็นการบริการเสริมสำหรับสมาชิก ถ้าต้องการเปิดใช้งานสมาชิกต้องระบุอีเมลและข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่สมาชิกต้องการค้นหาเพื่อให้ Jora สามารถแจ้งให้สมาชิกทราบทางอีเมลได้เมื่อมีงานใหม่ที่ตรงกับที่สมาชิกต้องการหา สมาชิกสามารถแก้ไข หรือ ลบระบบแจ้งเตือนทางอีเมลได้ทุกเวลาโดยคลิ๊กไปที่หน้า ‘ระบบแจ้งเตือนของฉัน’ บนเว็บไซต์

การสมัครงานออนไลน์

การสมัครงานออนไลน์เป็นบริการเสริมฟรีซึ่งผู้สมัครต้องระบุรายละเอียดจำเป็น (เช่น ชื่อ นามสกุล และอีเมล) เพื่อให้ผู้ลงประกาศสามารถระบุตัวตนและติดต่อผู้สมัครได้

สามารถส่งใบสมัคร รวมถึงไฟล์แนบต่าง ๆ เช่น เรซูเม่และจดหมายสมัครงาน ผ่าน:

 • เว็บไซต์; หรือ
 • เว็บอื่นซึ่งผู้ลงประกาศนั้นลงประกาศสมัครงานไว้และปรากฏบนระบบของเรา

หากคุณสมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เรา เราจะเก็บใบสมัครไว้ในระบบ

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณพบบน Jora และ/หรือ สถานะของการสมัครงานของคุณ คุณควรสอบถามไปยังผู้ลงประกาศหรือนายหน้าหางานของตำแหน่งนั้นโดยตรง

ผู้ลงประกาศยินยอมตามพันธกรณีกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอันเกี่ยวข้องกับการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งานของข้อมูลของคุณ (ส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม) โดยผู้ลงประกาศไม่อยู่ในความควบคุมของ Jora และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการดำเนินการขององค์กรนั้น ๆ

ผู้ลงประกาศ

Jora รวบรวมชื่อบริษัท อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ลงประกาศจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่เข้าถึงได้โดยสาธารณะ Jora ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการสมัครงานของผู้สมัคร

ในกรณีที่ผู้ลงประกาศลงประกาศสมัครงานโดยตรงกับ Jora เราจะรวบรวมและเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน Jora อาจเผยแพร่ประกาศสมัครงานไปยังช่องทางอื่นตามสมควร

การติดต่อสื่อสารจาก Jora

Jora อาจส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานและเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชีพการงานให้คุณทางอีเมล Jora อาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์บ้างบางครั้ง Jora อาจแจ้งให้สมาชิกและผู้ลงประกาศทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Jora ผู้ใช้สามารถ opt out จากการรับข่าวสารดังกล่าวโดยการคลิ๊กที่ ‘ยกเลิก’ ที่ด้านล่างของอีเมลที่คุณได้รับ

ผู้ประกอบการสัญญาจ้าง

Jora อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ประกอบการตามสัญญาจ้างเป็นบางเวลาเพื่อเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการของเรา

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

Jora อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นบางเวลาเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการของเรา

การจัดเก็บและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

Jora ดำเนินการอย่างมีหลักการและเหตุผลทุกขั้นตอนในการป้องกันระบบของเราจากการประพฤติมิชอบต่อข้อมูล การแทรกแซง และการสูญหาย รวมไปถึงการเข้าถึง การดัดแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต Jora ยอมให้คุณเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทุกเวลาเพื่อความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล ข้อมูลที่เราเก็บไว้เพื่อคุณนั้นจัดเก็บไว้ในเซอร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ (รวมถึงสหรัฐอเมริกา) ในสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย

นอกจากนี้ พนักงานของเราและผู้ให้บริการอันเกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลยินยอมปฏิบัติตามและเคารพในข้อตกลงความเป็นส่วนบุคคลและนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Jora ถือครอง ยกเว้นในกรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีภายใต้กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Jora ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถเป็นส่วนสำคัญในการรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยด้วยการปกปิดและเก็บรหัสผ่านและบัญชีที่ใช้บนเว็บไซต์เป็นความลับ และแจ้งให้เราทราบทันทีหากพบว่าบัญชีของคุณมีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผู้อื่น หรือการละเมิดใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

Jora ไม่เก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่ได้สมัครรับอีเมลแจ้งเตือนงานใหม่ หรือเป็นผู้ลงประกาศ นอกจากการอัพเดทข้อมูลโดยผู้ใช้ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถติดต่อ Jora เพื่อขอลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาผ่านแบบฟอร์ม ติดต่อสอบถาม ผู้ที่สมัครงานตำแหน่งใดก็ตามบนเว็บไซต์สามารถติดต่อขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ลงประกาศได้เช่นกัน

การถ่ายโอนข้อมูล

สำนักงานใหญ่ของ Jora อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนและ/หรือเก็บไว้ในออสเตรเลีย เราส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการภายนอกรวมถึงบุคคลและองค์กรนอกประเทศออสเตรเลีย เช่น ฟิลิปปินส์ เป็นบางครั้ง การส่งต่อข้อมูลนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการของเรา เมื่อเราต้องส่งข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกออสเตรเลีย เราดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่รับข้อมูลจากเราจะไม่ละเมิดกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลดังกล่าว

ข้อเสนอแนะและคำร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลและเว็บไซต์ Jora

Jora ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทุกด้านเกี่ยวกับเว็บไซต์ Jora เก็บความเห็นจากผู้ใช้ และอาจใช้ข้อเสนอแนะดังกล่าวในการจัดการและบริหารการบริการของเรา และอาจเผยแพร่ความเห็นโดยรวมหรือความเห็นจำเพาะในด้านใดด้านหนึ่งให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Jora หรือผู้ให้บริการ

หากต้องการร้องเรียนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้และต้องการสอบถาม คุณสามารถติดต่อเราที่ support@jora.com หรือส่งผ่านแบบฟอร์มติดต่อสอบถามตามรายละเอียดในย่อหน้า “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

คำร้องเรียนทั้งหมดที่เราได้รับจะถูกส่งไปที่แผนก Compliance เพื่อสืบสวนในทันที และเราจะพยายามติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด

ความเป็นส่วนบุคคลและความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์

Jora อาจทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏบนเว็บไซต์

ติดต่อเรา

หากมีคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล การดำเนินการของเว็บไซต์ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับ Jora แจ้งให้เราทราบได้ตามวิธีดังต่อไปนี้:

อีเมล: support@jora.com

เว็บ: กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มหน้า ‘ติดต่อเรา’ บนเว็บไซต์

ขอรับสำเนาคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

หากต้องการสำเนาฉบับพิมพ์หรือในรูปแบบอื่นของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ กรุณาติดต่อเราโดยวิธีที่ชี้แจงในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านบน แล้วเราจะจัดส่งสำเนาแบบฉบับที่คุณต้องการ

สหภาพยุโรป

คำชี้แจงด้านล่างนี้เป็นคำชี้แจงเฉพาะสำหรับพลเมืองในสหภาพยุโรปซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง GDPR

คำนิยามด้านล่างตามหลักการของหมวดหมู่นี้:

“GDPR” หมายถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป เป็นหลักกฎหมายฉบับที่ 2016/679 ออกโดย คณะกรรมาธิการและสภายุโรป; และ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายตามที่ระบุไว้ใน GDPR

Jora คือผู้รวบรวมและจัดการบริหารข้อมูลตามวัตถุประสงค์ GDPR Jora สามารถบริหารข้อมูลตามคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เมื่อคุณอนุมัติ รายละเอียดการติดต่อของเราระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านบน

เพื่อดำเนินการให้บริการแก่คุณ Jora อาจใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการจัดการและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ซึ่งเราติดตาม เพื่อให้เราสามารถบริการข้อมูลงานให้แก่คุณได้เป็นรายบุคคล ตัวอย่างเช่น งานแนะนำซึ่งส่งให้คุณผ่านทางอีเมลและบนเว็บไซต์

Jora อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยโปรแกรมอัตโนมัติเพื่อการบริการให้แก่ผู้ลงประกาศเป็นรายบุคคล

นอกจากสิทธิของคุณตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถ:

 • อัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีครอบครอง ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การเข้าถึงข้อมูลของคุณ” ด้านบน
 • เพิกถอนคำอนุมัติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Jora ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคำชี้แจงส่วนบุคคลนี้โดยการลบทิ้งบัญชีของคุณ ซึ่งจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดที่เรามีครอบครอง สามารถลบบัญชีได้โดยการกรอกแบบฟอร์มจากหน้า ติดต่อสอบถาม และส่งมาที่เรา
 • ขอให้ Jora

o ส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ Jora มีครอบครองไว้ในรูปแบบซึ่งพกพาได้และอ่านจากอุปกรณ์ได้; หรือ

o แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับองค์กรภายนอก;

ด้วยการกรอกแบบฟอร์มจากหน้า ติดต่อสอบถาม และส่งมาที่เรา

นอกจากขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะและคำร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลและเว็บไซต์ Jora” แล้ว หากยังมีความกังวลเกี่ยวกับการที่ Jora รวบรวมหรือการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่หน่วยงานกำกับดูแล (ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของ GDPR)

ผู้รับมอบหมายดำเนินการด้าน GDPR ของเราดังที่ระบุด้านล่างนี้:

MCF Legal Technology Solutions Limited
Riverside One
Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
IRELAND
Email: jora@mcf.ie