งานอะไรที่ไหน

งานใน ยะลางานในอำเภอ/เขตอื่นๆใน ยะลา