งานอะไรที่ไหน

Manager, Product Management & Compliance

Tricor Group ไทย

General Summary:

We are looking for high caliber professionals to join our fast growing Product Development & Compliance Team as Manager, Product Management & Compliance based at Orisoft, Thailand.

Responsibilities:

Business Solutions

 • Manages in product localization in the region by participating in requirements gathering from many parties/government agencies, preparing functional specifications document and briefing to developers until the release of localized product.
 • Keeps on ensuring the localized product is up-to-date.
 • Manages documentation by planning, designing, research, writing, editing a range of documents, including user guides and manuals, training materials, release notes and help files.
 • Creates and maintains documentation templates to ensure compliance with standards.
 • Collaborates with systems and development staff to collect and interpret technical information into user-friendly language effectively.
 • Manages the writers to ensure quality of documentation is always compliance.
 • Takes responsibility for solving customer support problems or crises.
 • Manages product life cycle.
 • Has a thorough understanding of how all corporate propositions within all solutions relate to the corporate product development strategy.

Product Management

 • Leads, inspires and develops a team of product managers.
 • Defines, communicates and leads major software release projects.
 • Leads the activities of product managers and makes sure that product management activities are efficiently performed
 • Leads and directs all assigned projects, ensuring completion of the complete project cycle 2
 • Exhibits expertise and innovation in setting and leading programs, and in directing the team
 • Participates in the establishment of the long-term vision and direction of the technology strategy
 • Executes the technology strategy in particular areas or products to support business value creation and profitable growth
 • Assesses deviation from the project plan and develops and implements changes as necessary to ensure project meets time, cost and quality objectives.
 • Clarifies features and provide functional workflow to meet the user requirements
 • Collaborates with others throughout the organization to effectively identify and resolve technical issues; takes ownership for resolving these issues.
 • Identify and addresses potential risks and issues, and makes recommendations to management if escalation is required.

Statutory Compliance

 • Leads, inspires and develops a team of statutory executes/managers
 • Defines, communicates and leads governance of all relevant statutory compliance changes
 • Drive a culture of risk excellence by ensuring a control environment that meets compliance and governance standards and legal/regulatory requirements
 • Accountable for statutory compliance implementation and communications
 • Proactively collaborate with government agencies and other sources for countries in scope, ensuring update to date statutory compliance

Documentation

 • Leads, inspires and develops a team of documentation professionals.
 • Delivers high quality technical documentation by working with writers and engineers to scope, design, develop and edit technical content and collateral.
 • Participates in the establishment of the long-term vision and direction of solution strategy.
 • Provides documentation guidance.
 • Executes the solution strategy in related filed in support of the company strategy.
 • Creates preliminary documentation plans and schedules.

Requirements:

 • Bachelor’s Degree in Computer Science/Software Engineering/Mathematics or their equivalents.
 • Responsible and passionate for continuous learning, very adaptive and highly motivated. Experience in leading team is essential.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Problem-solving skills Oracle, MySQL and/or Microsoft SQL programming and/or optimization work experience is a basic requirement.
 • Knowledge and work experience of at least two (2) of the following would be a huge advantage:
  • EJB, Servlets, JSP
  • Powerbuilder 3
  • Visual Basic
  • Javascript, HTML, SOAP, XML, CORBA, Web-services, etc.
  • STRUTS, JetSpeed, Spring and/or similar open-source application frameworks
 • Proactive working attitude, result-oriented and focused/strong desire to succeed.
 • Required to travel overseas; must possess valid passport.
 • Must be able to work in a team environment.
12 วัน ที่แล้ว
อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงานบันทึกบันทึกแล้ว

คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ