งานอะไรที่ไหน

เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน

โรงพยาบาลรามคำแหง บางกะปิ

ตำแหน่ง           

เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน

เพศ

ชาย, หญิง

วุฒิ

ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติ

อายุไม่เกิน 30 ปี

อัตราที่รับ   

2 อัตรา

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น  3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเนาเรียน รด. (เฉพาะเพศชาย) 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น  5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
ทุกตำแหน่งกำหนดอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี เพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. แล้ว หากใบสมัครของท่านหลักฐานไม่ครบ ไม่รับพิจารณาใบสมัคร กรุณาแต่งกายสุภาพ สนใจติดต่อสมัครด่วน  ณ ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลรามคำแหง อาคาร 5 ชั้น 3 โทร. 0–2743–9999, 0-2374-0200-16 ต่อ 5390, 5391, 5392 ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

UPDATE : 30 มิถุนายน 2563 / HR. 

8 วัน ที่แล้ว
อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงานบันทึกบันทึกแล้ว

คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ