Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)ภาษีเจริญ
3 เดือน ที่แล้ว จาก บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
  • ดูแลการจัดซื้อ
  • ตรวจสอบใบเสนอราคาต่างๆ และตรวจสอบราคาของต่างๆให้ได้ในราคาที่เหมาะสม
  • ดูแลการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อทั้งหมด
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน)
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานในภาวะแรงกดดันได้อย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งประวัติเข้ามาที่ ***@karmarts.co.th
คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ