Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

รพ.วัฒนแพทย์ ตรังตรัง
ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว จาก Trangzone

     

หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ขออภัยครับ ข้อมูลดังกล่าวหมดระยะเวลาการแสดงผล

ตำแหน่งงานว่างจะแสดงภายในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศครับ


สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

คำเตือน: ผู้สมัครงานกรุณาตรวจสอบบริษัทให้ละเอียด และอย่าโอนเงินก่อนทุกกรณี เนื่องจากอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพ

ได้

อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ