Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สยามคิทเช่นฟู้ด โปรดักส์สงขลา
ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว จาก Gimyong

คุณสมบัติ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

- ไม่จำกัดสาขา - วุฒิ ปวส.ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-โปรแกรมสำเร็จรูปทางสต๊อก Rainbow Express

ลักษณะงาน

1.จัดเก็บวัตถุดิบ บรรุจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆเข้าคลัง

2.รับสินค้าเข้าคลัง วางแผนการจัดเก็บสินค้า

3.เบิกจ่ายวัตถุดิบ ส่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้แก่ฝ่ายผลิต

4.เบิกจ่ายสินค้าขึ้นรถให้แก่ฝ่ายขายเพื่อเตรียมการจัดส่ง

5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เอกสารการสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3.รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

4.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5.เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมเช่น ทะเบียนสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบผ่านการอบรม เป็นต้น

****สนใจมาสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ ร้านเต้าหู้ปลาสยาม หรือส่งประวัติมาได้ที่ ***************@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติม 095-0399789

วันทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00

คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ