Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

SAND-M Internationalบางใหญ่
ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว จาก SAND-M International
หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ควบคุมงานสต็อค ตรวจนับ เบิกจ่าย

  • จัดสินค้าตามรายการสั่งซื้อให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน

  • ประสานงานกับหน่วยงานผลิต ขนส่ง จัดซื้อ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ตรวจนับ และสรุปสต็อคคงเหลือ พร้อมทำรายงานสรุป

คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

  • มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่งาน

  • มีความคล่องตัวในการทำงาน

  • พร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ