Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท บานาเจล จำกัดปัตตานี
งานประจำ
2 เดือน ที่แล้ว จาก Job Top Gun

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำเอกสารขาเข้า - ออก INVOICE และตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนนำเข้าคลัง

- ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารการนำเข้า ส่งออกสินค้า ให้กับ Shipping and forwarder กับทุกฝ่ายหรือตามงานที่ได้รับ มอบหมาย

- ควบคุมและจัดตารางการส่งของให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธฺภาพ

- ควบคุมสินค้าและเช็คสต๊อกสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาโลจิสติกส์

2. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3. เพศชาย อายุ 23-35 ปี

www.banagelatin.com 

 
อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ