Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัดบางกล่ำ
งานประจำ
ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว จาก jobin4.com

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร

สวัสดิการ :
ประกันสังคม,รถรับ-ส่ง,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ยูนิฟอร์ม,ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน, เงินช่วยเหลือ ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่ระบุเพศ อายุ 25ปี ขึ้นไป 2. จบการศึกษา ระดับ ปวช ปวส หรือปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้ 4. มีความอดทน ซื่อสัตย์ มีการปรับตัวง่าย 5. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ :
หลักฐานการสมัครงาน
• สำเนาใบรายงานผลการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา
• สำนาบัตรประชาชน
• รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัทเอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

จังหวัด : สงขลา (บางกล่ำ, หาดใหญ่)

อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ