Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)กรุงเทพฯ
3 เดือน ที่แล้ว จาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • อายุ20 – 35 ปี

  • วุฒิการศึกษาต่ำกว่าหรือเทียบเท่าระดับ ปวช. รับทุกสาขา

  • มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้า

  • สามารถทำงานเป็นกะได้ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคูคต จ.ปทุมธานี

  • สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว

    อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
    คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ