Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ซี ไอ ที ซี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จำกัดบ้านบึง
งานประจำ
ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว จาก กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
รายละเอียดงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • กลุ่มประเภทตำแหน่งงาน จัดซื้อ/Logistics/คลังสินค้า/Import & Export
 • ตำแหน่งงานมาตรฐานอาชีพ เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่น ๆ
 • ประเภทผู้หางาน ผู้หางานทั่วไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี
 • รายละเอียดงาน - ดูแลจัดส่งสินค้าเข้าออก -จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลสต๊อกสินค้าในคลังสินค้า
 • ลักษณะงาน ประจำ
 • จำนวนอัตราที่รับ 3 อัตรา
 • เวลาทำงาน 08:00-17:00 น.
 • อัตราจ้าง 336.00- บาท /วัน
คุณสมบัติ
 • ตำแหน่ง
 • กลุ่มประเภทตำแหน่งงาน
 • ตำแหน่งงานมาตรฐานอาชีพ
 • ประเภทผู้หางาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • รายละเอียดงาน
 • ลักษณะงาน
 • เพศ หญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.ศ.3-ม.6, ม.ศ.5
 • สาขาวิชา -
 • ประสบการณ์ทำงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เงื่อนไข
  • วิธีการคัดเลือก สัมภาษณ์
  • ระยะเวลาทดลองงาน 4
  อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
  คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ