Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - Job Expo

Betagroไทย
2 เดือน ที่แล้ว จาก Betagro

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน

- ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

- ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมกับแผนการผลิตประจำวัน

- จัดทำแผนทำความสะอาดพื้นที่การทำงานประจำเดือนส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ ส่วนงานอนามัย

- ควบคุมงานรับสินค้า , จัดสินค้า , จัดเก็บสินค้า , ส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและมีความถูกต้องทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และส่งมอบตรงตามเวลา

- แก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

- วางแผนการใช้ /สั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทำงาน 

-  ตรวจสอบทรัพย์สินทางบัญชี และจัดทำเอกสารขออนุมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกทรัพย์สิน

- จัดทำแผนทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ในการทำงาน ประจำเดือนส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ ส่วนงานอนามัย

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

ประสบการณ์

- ประสบการณ์ทำงานการจัดการคลังสินค้า อย่างน้อย 3 ปี

เครือเบทาโกร สำนักงานใหญ่: อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค)  323 ถนนวิภาวดีรังสิต, หลักสี่  กรุงเทพฯ 10210

TEL. (66 2) 833-8888

อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ