Link to App StoreLink to Play Store

6513 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse clerk - บางขุนเทียน

บางขุนเทียน
$ 12,000 บาท - 14,000 บาท ต่อเดือน
งานประจำ
4 เดือน ที่แล้ว จาก JobCute

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า / Warehouse clerk - บางขุนเทียน

฿ 12 000 - ฿ 14 000 รายเดือน

กรุงเทพมหานคร - บางขุนเทียน

รองรับใบอนุญาตการทำงาน: ไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครที่นี่:

ลักษณะงาน

- ทำรายละเอียดเบิก-จ่ายสินค้า เปิดบิลใบกำกับภาษีขาย

- ทำรายละเอียดนำสินค้าเข้าคงคลังในแต่ละวัน

- ตัดสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป

- ตรวจนับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป ให้ตรงตามที่คำนวณ

- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด ISO

9001:2015

- ตรวจนับงานขัดเหมาและลงข้อมูลในแต่ละวัน

- ยกของได้เพื่อเก็บเข้าคลังสินค้าหรือการเบิก-จ่ายจากคลัง

สินค้า ไม่เกี่ยงงาน

-ปฏิบัติงานตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีความขยัน อดทนต่องานหนัก สามารถทนสภาวะความกดดันได้ดี

-ซื่อสัตย์สุจริต

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ช่วยเหลือผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์ดี

-ยกของหนักที่มาส่ง ในการเบิก-จ่าย ได้

-ไม่เกี่ยงงาน

-ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาทุกประการ

สวัสดิการ

✔ โบนัสจากผลงาน

สวัสดิการอื่น ๆ

✔ ตามข้อตกลงของบริษัท

ค่าทำงานล่วงเวลา

เงินโบนัสตามผลงาน

ประกันสังคม

ยูนิฟอร์ม โบนัส ปรับฐานเงินเดือนประจำปี วันหยุดประเพณี ลากิจ ลาพักร้อน เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

 https://www.start.co.th/job-เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-warehouse-clerk-บางขุนเทียน-6513

อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ