Link to App StoreLink to Play Store

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท เอส.ที. เคมีธุรกิจหาดใหญ่
2 เดือน ที่แล้ว จาก Gimyong

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า เพศชาย

บริษัท เอส.ที. เคมีธุรกิจ 

ที่อยู่ : 116, 10 ถนน กาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 (สี่แยกคลองหวะ ทางไปบ้านพรุซอยแรก)

ระดับการศึกษา :                ปริญญาตรี (มีความรู้งานช่าง)

มีในขับขี่รถยนต์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถติดต่อได้ที่บริษัทโดยตรง หรือโทร  074-217644

ลักษณะงาน


     1. ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าและอุปกรณ์ในคลังสินค้า      
        
      2. วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้าและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนงานขายและแผนการจัดส่งออก      
  
      3. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
  
      4. ตรวจตราดูแลทุกส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบให้เข้าระบบ      
   
      5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็น      
          ไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ      
      
      6 . งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา      

อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงาน
คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ