งานอะไรที่ไหน

สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่

งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คณะนิติศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชัวคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารองค์กร) จำนวน 1 อัตรา
25 เมษายน 2562

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารองค์กร) สังกัดงานบริหารทั่วไป อัตราจ้างเดือนละ 17,060.- บาท จำนวน 1 อัตรา  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31141

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11

ข่าวรับสมัครงาน
ข้อมูลโดย : http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31141
ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว
อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงานบันทึกบันทึกแล้ว

คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศทุจริต