Link to App StoreLink to Play Store

รับพนักงานหลายตำแหน่ง ด่วนมาก

บริษัท เอ.บิล.อาร์ท อินดัสเตรียล จำกัดสงขลา
3 เดือน ที่แล้ว จาก Gimyong

รับสมัครงานพนักงานหลายตำแหน่ง จำนวนมาก

1.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

2.เจ้าหน้าที่แพ็คกิ้ง

3.เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

4.เจ้าหน้าที่บัญชี

5.เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

6.เจ้าหน้าที่วิศวกรรม

7.แม่บ้าน

8.เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( ISO )

คุณสมบัติ :

- อายุ 22 ปีขึ้นไป

-สามารถเรียนรู้งานและยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา

- มีทักษะไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้

- มีความอดทนต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสำเร็จ

- มีความรู้ทางด้านโปรแกรม Excel , Word อย่างดี

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- ยูนิฟอร์ม

- ล่วงเวลา

- รถรับส่งพนังงาน

- ที่พัก (ตามเงื่อนไข)

- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการณ์ของบริษัท)

- วันหยุดประจำปี

เอกสารประกอบการสมัครงาน

- วุฒิการศึกษา

- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน

- รูปถ่าย 1 รูป

- อื่นๆ ตามความเหมาะสม

**สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หรือ  ************@abillart.com **

คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง หรือล่อลวงให้ระบุรายละเอียดส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการสมัครงานลงในแบบฟอร์มออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศไม่น่าเชื่อถือ