งานอะไรที่ไหน
ประกาศสมัครงานนี้หมดอายุแล้วที่ JobsDB Thailand

ผู้ช่วยกุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก

HIGH STANDARD INTERNATIONAL CONSULTANT CO., LTD. เชียงใหม่

งานสัญญาจ้าง, งานประจำ

1.จัดตารางเวลา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในครัว ระดับหัวหน้าหน่วยแต่ละแผนก

(Chef de Partie–เชฟ เดอ ปาร์ตีย์)

2.จัดการดูแลงานด้านเอกสาร ตลอดทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร และกำหนดเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

3.ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

4.ในบางครั้งอาจต้องปรุงหรือทำอาหารเองบ้างเมื่อบุคลากรไม่พอกับจำนวนของแขก และต้องสามารถทำงานได้ทุกระดับ

5.ควบคุมดูแลต้นทุนการผลิต

6. ควบคุมดูแลห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะอนามัยตามมาตฐานสากลที่กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลกกำหนด

7.สามารถบริหารงานภายใต้สภาวะความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อต้องประกอบอาหารจัดเลี้ยงคน ตั้งแต่ 50 -200 โดยใช้บุคลากรเท่าเดิม

8.สามารถถ่ายทอดความรู้ ฝึกอบรมพนักงาน และฝึกทักษะเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้อย่างสม่ำเสมอ

9.สามารถบริหารและดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึง เพื่อรักษาและป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับองค์กรอื่น

JobsDB Thailand - ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว
บันทึกบันทึกแล้ว

คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศทุจริต