งานอะไรที่ไหน

บุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ E210049 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่

งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ E210049 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E210049 อัตราเงินเดือน 17,060.- บาท สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : 
            ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3505
ข่าวรับสมัครงาน

แกลลอรี่

5 เดือน ที่แล้ว
อ่านเพิ่ม หรือ สมัครงานบันทึกบันทึกแล้ว

คำเตือน - ไม่ควรส่งรายละเอียดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต หรือพาสปอร์ตเมื่อสมัครงาน และไม่ควรโอนเงิน หากพบประกาศสมัครงานที่เข้าข่ายฉ้อฉล หลอกลวง กรุณาคลิ๊ก แจ้งลบประกาศทุจริต